Archive for Tháng Năm, 2011

Posted on Tháng Năm 19th, 2011 by Trung Nguyen  | 

Tổng quan về căn bệnh ung thư

Phần I. Tổng quan về căn bệnh ung thư Theo bản tin về ung thư của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) số 297 tháng 2 năm 2011, ung thư là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới. Tỉ lệ tử vong do ung thư năm 2008 chiếm 13% với […]