Đông y đang đi về phương Tây

Qua nhiều biến động của lịch sử, nhưng Đông y vẫn đang vận động và phát triển ở tất cả các nước phương Đông, đặc biệt ở Việt Nam từ sau cách mạng tháng 8 năm 1945. Có người đặt câu hỏi “Đông y đi về đâu?” một cách nghi ngờ. Có thể trả lời ngay rằng: “Đông y đang đi về phương Tây” để bổ sung vào kho tàng trí tuệ y khoa phương Tây thêm hoàn chỉnh hơn. Đó là một thực tế bắt đầu từ kinh sách của phương Đông lọt vào mắt xanh của các nhà thông thái phương Tây. Sau đó là bệnh viện và y thuật Đông y xâm nhập phương Tây tham gia chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe người dân phương Tây ngày càng nhiều. Đó là các dược liệu và vị thuốc phương Đông xuất khẩu ngày càng lớn vào vào thị trường các nước phương Tây.

* Ghi chú:

“Đông y đi về đâu” là đầu đề hai bài báo cùng tên của Báo Tuổi trẻ ngày 24 tháng 10 năm 2006 và Báo Khoa học Đời sống ngày 30 tháng 10 năm 2006.