Posts Tagged ‘Lôxain’

Posted on Tháng Tư 19th, 2016 by Trung Nguyen  | 

Nguồn gốc bài thuốc Lôxain

Khoảng năm 1952, khu vực quê tôi nằm gọn trong vòng kiểm soát của Pháp. Trong làng khá yên bình, làng có 4 xóm: Xóm Lọ, Xóm Tó, Xóm Đống và Xóm Đạc. Trẻ con 4 xóm từng tranh hùng với nhau để kiểm soát ao làng gần đình chùa để tắm, chơi thủy chiến và bắt tôm cá. Tôi […]