Archive for the ‘Phì đại tiền liệt tuyến và ung thư tiền liệt tuyến’ Category

Posted on Tháng Mười Hai 5th, 2013 by Trung Nguyen  | 

Phì đại tiền liệt tuyến và ung thư tiền liệt tuyến

I. GIỚI THIỆU CHUNG Tiền liệt tuyến (TLT) là một bộ phận của bộ máy sinh dục đàn ông có khối lượng trung bình ở người trưởng thành từ 20gr đến 22gr. TLT có hình quả óc chó ôm lấy cổ bàng quang. Trong cấu tạo của TLT có nhiều khoang nhỏ khác nhau. Bình […]