Tư liệu kỷ niệm ngày phát hiện cây nhân sâm Ngọc Linh

Kỷ niệm ngày phát hiện cây sâm Ngọc Linh

Theo tạp chí Thuốc & Sức khỏe số 282 ngày 15/04/2005

Dược sỹ Trần Lai

Tags: , ,