Archive for the ‘Ung thư đại tràng – Bệnh đại tràng’ Category

Posted on Tháng Mười Hai 7th, 2010 by Trung Nguyen  | 

I. Giới thiệu chung về các bệnh đại tràng và ung thư đại tràng

Bệnh đại tràng & Ung thư đại tràng nói chung bao gồm các bệnh xảy ra ở vị trí của đại tràng lên, đại tràng ngang, đại tràng xuống, đại tràng sigma, trực tràng, hậu môn.

Posted on Tháng Mười Hai 7th, 2010 by Trung Nguyen  | 

II. Nam Y chữa các bệnh đại tràng

Đại tràng là đoạn cuối của ống tiêu hóa bắt đầu từ ruột thừa đến hậu môn. Đại tràng được chia thành các bộ phận nhỏ sau đây:
˗ Đại tràng lên, bên phải
˗ Đại tràng ngang
˗ Đại tràng xuống, bên trái
˗ Đại tràng sigma
˗ Trực tràng
˗ Hậu môn

Posted on Tháng Mười Hai 7th, 2010 by Trung Nguyen  | 

III. Nam Y chữa ung thư – K đại tràng

1. Phân loại bệnh nhân Đa phần các bệnh nhân bị ung thư đại tràng đều đã trải qua việc khám và chữa bệnh ở các bệnh viện Tây Y. Có người bệnh khi đến với cơ sở Nam Y đã ở trong tình trạng hậu quả chữa trị rất nặng nề, có người bệnh […]

Posted on Tháng Mười Hai 6th, 2010 by Trung Nguyen  | 

IV. Kết luận

Trải qua quá trình lâu dài chữa các bệnh về đại tràng cũng như ung thư – K đại tràng ở cơ sở Nam Y Đạo Pháp, chúng tôi có thể tổng kết được những kinh nghiệm chẩn đoán và chữa trị như sau: Phòng bệnh K đại tràng từ xa chính là từ sinh […]