Archive for the ‘Tin tức’ Category

Posted on Tháng Năm 19th, 2011 by Trung Nguyen  | 

Tổng quan về căn bệnh ung thư

Phần I. Tổng quan về căn bệnh ung thư Theo bản tin về ung thư của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) số 297 tháng 2 năm 2011, ung thư là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới. Tỉ lệ tử vong do ung thư năm 2008 chiếm 13% với […]

Posted on Tháng Tư 29th, 2011 by Trung Nguyen  | 

Quyết định 2166/QĐ-TTg về việc ban hành kế hoạch hành động của chính phủ về phát triển y, dược cổ truyền việt nam đến năm 2020

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ —————– Số: 2166/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————– Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÁT TRIỂN Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM ĐẾN […]