Truyền hình Hà Nội phỏng vấn Dược sĩ – Lương y Đào Kim Long

Chương trình truyền hình Hà Nội thực hiện phỏng vấn Dược sĩ – Lương y Đào Kim Long tháng 9 năm 2011.