Posts Tagged ‘Đông y’

Posted on Tháng Tư 8th, 2010 by Trung Nguyen  | 

Đông y

Nền y học dân gian, gia truyền, kinh nghiệm cộng với tổng kết lâm sàng chưa thể nói đó là Đông y. Bởi vì y học phương Đông dựa trên nền tảng của một vũ trụ quan triết học, mô phỏng quy luật vận động của vật chất. Đó là quy luật sinh ra, lớn lên, biến hóa và tàn lụi.