Posts Tagged ‘Panax articulatus KL Dao (1973)’

Posted on Tháng Mười Hai 4th, 2012 by Trung Nguyen  | 

Tư liệu – Cây Thuốc Quý số 95, tháng 11, năm 2007

Theo Cây Thuốc Quý số 95, tháng 11, năm 2007

Posted on Tháng Năm 27th, 2010 by Trung Nguyen  | 

Nhân sâm Ngọc Linh

Nhân sâm Ngọc Linh – Panax articulatus KL Dao (1973) ex Ha et Grushvistky (1985) Đề tài nghiên cứu phát hiện Nhân sâm tại núi Ngọc Linh là đề tài nhỏ trong công trình nghiên cứu điều tra cây thuốc Trường Sơn – đề tài cấp nhà nước do Ban đại diện Chính phủ lâm thời […]