Posts Tagged ‘Tây Y’

Posted on Tháng Tư 8th, 2010 by Trung Nguyen  | 

Tây y

Các dân tộc phương Tây cũng như các dân tộc khác ở phương Đông, từ nền y khoa dân gian, dân tộc tản mạn dần dần được tập hợp lại bằng những bộ óc thông thái.